Russia: Assegnati nel week-end i titoli nazionali

107

SOCHI – Assegnati nel week-end i titoli nazionali di beach volley.

Maschile (6 settembre)
Semifinali
Krasilnikov/Stoyanovskiy – Arkhipov/Veretyuk 2-0 (21:10, 21:18)
Leshukov/Semenov – Bykanov/Likholetov 2-0 (21:12, 21:16)

Finali
3°-4° Arkhipov/Veretyuk – Bykanov/Likholetov 2-1 (21:17, 18:21, 15:9)
1°-2° Krasilnikov/Stoyanovskiy – Leshukov/Semenov 2-0 (21:15, 21:16)

Femminile (5 settembre)
Semifinali
Ganenko/A.Frolova – N.Makroguzova/Rudykh 2-0 (21:16, 21:15)
Bocharova/Voronina – Birlova/Ukolova 2-0 (21:17, 21:19)

Finali
3°-4° N.Makroguzova/Rudykh – Birlova/Ukolova 2-1 (19:21, 22:20, 15:12)
1°-2° Ganenko/A.Frolova – Bocharova/Voronina 2-0 (21:13, 21:14)

Sostieni Volleyball.it